27-30 ธ.ค มาเลเซีย เกาะปีนัง คาเมรอนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน อาหารทุกมื้อ

🛒 สินค้าราคา : 8,999 บาท
📍 ตำแหน่ง : เมืองนครปฐม นครปฐม


📄 รายละเอียดประกาศ

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน สุดคุ้ม
เกาะปีนัง คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์
🛫 วันเดินทาง 27-30 ธ.ค 2561
ราคา 8,999 บาทต่อท่าน
🛫 วันเดินทาง 28 – 31 ธ.ค 2561
ราคา 10,999 บาทต่อท่าน
🛫 วันเดินทาง 30 -ธ.ค – 2 ม.ค 2562
ราคา 12,999 บาทต่อท่าน
🛫 วันเดินทาง 31 -ธ.ค – 3 ม.ค 2562
ราคา 11,999 บาทต่อท่าน
👉 พักปีนัง 1 คืน, คาเมรอนไฮแลนด์ 1 คืน, เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน
👉 รวมอาหารทุกมื้อตามรายการ
วันแรก กรุงเทพ-หาดใหญ่ (07.45-09.15 น.)
เมืองจอร์จทาวน์- เกาะปีนัง
วันที่สอง วัดเก็ก ล็ก ซี่ – ปีนังฮิลล์ -คาเมรอนไฮแลนด์
วันที่สาม คาเมรอนไฮแลนด์-เก็นติ้งไฮแลนด์
วันที่สี่ ถ้ำบาตู-ตึกปิโตรนาส-ปุตร่าจาย่า-กัวลาลัมเปอร์- กรุงเทพ (16.00-17.10 น.)
🚩จองทัวร์ ติดต่อสอบถามหรือต้องการจัดกรุ๊ปส่วนตัว
📲
xxxxxx615

🆔 su.korn