ทัวร์ลาว เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ม.ค-เม.ย 2562 ราคา 13888

🛒 สินค้าราคา : 13,888 บาท
📍 ตำแหน่ง : บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร


📄 รายละเอียดประกาศ

รายละเอียดการเดินทาง :

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – วัดโพนเพา – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี –
ตลาดไนท์บาร์ซา

วันที่ 2 : ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห่ – น้ำตกตาดกวางสี – บ้านผานม – วัดแสนสุขาราม

วันที่ 3 : ศูนย์เครื่องเงิน – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – ตลาดดารา – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ